TOKGOZ ERGONOMİ RİSK DEĞERLENDİRME

Ergonomi Risk Analizi öncesinde uygulanacak Ergonomi Risk Değerlendirme yöntemini belirlemek gerekir.

1-Elle Yük Kaldırma İşlerinde Hangi Ergonomi Rehberine Göre Ergonomi Risk Analizi Yapmalıyım? REVİZE NIOSH YÜK KALDIRMA DENKLEMİ METODU

1.Revize Niosh Yük Kaldırma Denklemi (Revised NIOSH Lifting Equation)
2.MAC tool (Manual handling assessment charts)
3.The Key Indicator Method (KIM-LHC)
4.WISHA Lifting Calculator
5.Industriel Lombar Motion
6.Liberti Mutual Tabloları (Kaldırma, Taşıma ve Bırakma ,itme , Çekme)


2-Yük Kaldırmaksızın Uzanmaya sebep olan Zorlayıcı Duruşların olduğu işlerde Hangi Ergonomi Rehberine Göre Ergonomi Risk Analizi Yapmalıyım?  REBA (RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT) METODU

•REBA (Rapid Entire Body Assessment)
•RULA (Rapid Upper Limb Assessment)
•NEPRA (Novel Ergonomic Postural Assessment Method )
•OWAS (Ovako Working Posture Analyzing System)
•WERA (Workplace Ergonomic Risk Assessment)  (Duruş, yük, tekrar)
•Job Strain İndex
•QEC (Quick Exposure Check)
•KIM-ABP


3-Mesleki Tekrarlamalı Hareketlerin olduğu işlerde Hangi Ergonomi Rehberine Göre Ergonomi Risk Analizi Yapmalıyım?  OCRA (OCCUPATIONAL REPETETİV ACTİON INDEX) METODU

1.OCRA  (Occupational repetitive action index)
2.ART Tool (Assessment of Repetitive Tasks Tool)
3.Brief –Best Humantech


4-Ofislerde Çalışmalarda Ergonomi Rehberine Göre Ergonomi Risk Analizi Yapmalıyım?  ROSA (RAPID OFFFİCE STRAIN ASSESSMENT) METODU

1.ROSA (   (Rapid Office Strain Assesment)
2.Computer Workstation Assessment Checklist


5- İtme Çekme Durumunda Ergonomi Risk Analizi için ne kullanabilirim?

1.RAPP Tool (Risk assessment of pushing and pulling)
2.KİM-PP Tool
3.Liberti Mutual İtme çekme Tabloları (Snook Table) (İtme Çekme)

 

6- Ergonomi Risk Analizi için anket olarak ne kullanabilirim? CORNELL KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIĞI TARAMASI (CMDQ) ANKETİ  ve GENİŞLETİLMİŞ NORDİC KAS İSKELET SİSTEMİ ANKETİ

 ERGONOMİ RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMALARI:

ÖN TOPLANTI YAPILMASI

İşletme İsg Profesyonelleriyle Toplantı yapılacak, İş Kaza kayıtları, İşyeri Sağlık Birimi Kayıtları, İşletme Hijyen ölçümleri gözden geçirilecek, Ergonomi risk analizi için tercih edilecek metotlar birlikte kararlaştırılacaktır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine uygun olacak şekilde planlama yapılacaktır.)

EĞİTİM

Elle Kaldırma ve Taşıma İşi Yapan Personele Ergonomi Eğitimi. Eğitim Süresi 2 -4 saat ve katılımcı sayısı da en fazla 25 kişi olacak şekilde eğitim planlanabilir.

ANKET

Elle Kaldırma ve Taşıma İşi Yapan Personele Anket uygulanacaktır.Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi, NordiC MQ Anketi ve CMDSQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnarie)  standing worker male version anket değerlendirmeleri ile  İşletme Demografik yapısı ve Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları hakkında bilgiler öğrenilecektir.

Elle Kaldırma ve Taşıma İşi Yapan Personele Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği uygulanacaktır.Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları hakkında bilgiler öğrenilecektir. Maruziyet Bölgeleri ve Görev Bazlı çalışmalarda işletmedeki risk puanı yüksek olan yerler hakkında bilgi verecektir.

ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

NİOSH Lifting Equation Calculator

Elle Kaldırma ve Taşıma İşi Yapan Personele NIOSH Lifting Equation Calculator, (Revize Niosh Kaldırma Denklemi) metodu Rehberine uygun hesaplamalarla Üretim İstasyonu Ergonomi Risk Analizi Yapılacaktır.

REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu

Elle Kaldırma ve Taşıma İşi Yapan Personele Ağırlık taşımadıkları halde zorlandıkları pozisyonlar için REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu Rehberine uygun Üretim İstasyonu Ergonomi Risk Analizi Yapılacaktır.

RİSK ANALİZİ RAPORU

Firmanızın kullandığı Risk Analizi metoduna uygun olarak (5*5, Fine Kinney vb.) Risk Analizi Tablosu ve Raporu hazırlanacaktır.

Raporun İlgili yöneticilere paylaşımı.

AKSİYON PLANININ HAZIRLANMASI

İSG profesyonelleriyle birlikte Aksiyon Planları Hazırlanacaktır.

DENETİM

Ara Denetimler Yapılarak Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin ve Aksiyonların yönetilmesi aşamalarının raporlanması.

OFİS ERGONOMİSİ RİSK ANALİZİ ADIMLARI:

ÖN TOPLANTI

İşletme İsg Profesyonelleriyle Toplantı yapılacak, İş Kaza kayıtları, İşyeri Sağlık Birimi Kayıtları, İşletme Hijyen ölçümleri gözden geçirilecek, Ergonomi risk analizi için tercih edilecek metotlar birlikte kararlaştırılacaktır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik. Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olacak şekilde planlama yapılacaktır.)

EĞİTİM

Tüm Ofis Personeline ve Ekranlı araçlarla çalışan personele Ofis Ergonomisi Eğitimi. (Eğitim Süresi 2 -4 saat ve katılımcı sayısı da en fazla 25 kişi olacak şekilde eğitim planlanabilir) 

ANKET

Tüm Ofis Personeline ve Ekranlı araçlarla çalışan personele Ofis Ergonomisi Anketi uygulanacaktır.  (Anket Sandalye, masa, klavye, fare, monitör vb. konularda kişi, bölüm ve işletme ölçeğinde Katılımcıların Çalışma Ortamlarında ve Bilgisayar Kullanımından Yaşadıkları Sorunların Analizi hakkında bilgi alınacaktır. Eğitim ve Risk analizi iyileştirmeleri ile iyileştirmelerin çalışan tarafından nasıl hissedildiği konusunda bilgi sahibi olunur.)

Tüm Ofis Personeline ve Ekranlı araçlarla çalışan personele Ofis Ergonomisi Anketi uygulanacaktır. ((NordiC MQ Anketi ve CMDSQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnarie)  standing worker male version anket değerlendirmeleri ile  İşletme Demografik yapısı ve Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları hakkında bilgiler öğrenilecektir.))

ROSA METODUYLA OFİS ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

Tüm Ofis Personeline ve Ekranlı araçlarla çalışan personele ROSA (Rapid Office Strain Assessment) metodu Rehberine uygun hesaplamalarla Ofis Ergonomisi Risk Analizi Yapılacaktır.

RİSK ANALİZİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Firmanızın kullandığı Risk Analizi metoduna uygun olarak (5*5, Fine Kinney vb.) Risk Analizi Tablosu ve Raporu hazırlanacaktır.

Raporun İlgili yöneticilere paylaşımı.

AKSİYON PLANININ HAZIRLANMASI

İSG profesyonelleriyle birlikte Aksiyon Planları Hazırlanacaktır.

DENETİM

Ara Denetimler Yapılarak Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin ve Aksiyonların yönetilmesi aşamalarının raporlanması.

ERGONOMİ UZMAN EKİBİNİN ERGONOMİ RİSK ANALİZİ METOTLARI  KONUSUNDA UYGULAMALI EĞİTİMİ:

Eğitim süresi 2-3 gün, Katılımcı Sayısı 10-15 kişi

Ofis Ergonomisi Eğitimi,

Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi,

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Metodu, Rula

REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu,

Office Ergonomics Checklist ,

ROSA (Rapid Offfice Strain Assessment ),

NIOSH Lifting Equation Calculator,

Quick Exposure Check (Hızlı Maruziyet Değerlendirme)

OCRA Ergonomi Risk Analizi , Mesleki Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (Occupational Repetitive Actions Index)

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik. Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi