Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketi

CMDQ Anketi Nasıl Yapılıyor?

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketi vücut duruşlarını, cinsiyeti, işin yapılış biçimini göz önüne alarak vücutta oluşan ağrıların şiddet ve sıklığını dikkate alır.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketinde 19 ayrı vücut bölgesinin son 1 hafta içinde ne düzeyde ve ne sıklıkta rahatsızlık verdiği seçenekler halinde sunulur ve kişilerden kendilerine uygun olanı seçmeleri istenir.

Aşağıda grafiği verilen Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketindeki 4 grup sorudan,19 vücut bölgesinin her biri için verilen cevaplar ile her bir bölgeye ait risk
puanı hesaplanmaktadır.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketi risk puanı hesaplamada verilen cevaplara karşılık gelen değerler birbirleriyle çarpılır.

Örneğin Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketinde; boyun bölgesinde “Ağrıyı hafta boyunca 1-2 kez hissettim, orta şiddetliydi, işime biraz engel oldu” seçenekleri işaretli gözlem için boyun risk puanı 1,5*2*2 = 6 olarak bulunur.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketi ile yapılan çalışmada, hem sağ hem sol tarafı için ayrı ayrı doldurulan omuz, üst kol, ön kol, bilek, üst bacak, diz, alt bacak bölgeleri risk değerleri arasında iki taraftaki risk puanları toplamı bölgenin risk puanı olarak alınmıştır.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketi ile araştırma yapılacak çalışanlar tarafından doldurulan anket sonuçlarına göre toplam şikâyetler üzerinden vücut bölgelerinin verdiği rahatsızlıkların yüzde ağırlıkları Tabloda sunulmuştur.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketindeki Tablo incelendiğinde uzun saatler boyunca masa başı çalışmadan kaynaklı olduğu düşünülen boyun rahatsızlıkları ile sandalye-masa yüksekliği uyumsuzluğundan ve uzun süren bilgisayar kullanımından kaynaklanması muhtemel sırt ve bel rahatsızlıkları en yüksek yüzdeleri aldıkları görülür.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anket Formları

  1. Standing workers, male version

  2. Standing workers, female version

  3. Sedentary workers, male version

  4. Sedentary workers, female version

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi