ART Tool (Assessment of Repetitive Tasks Tool) ERGONOMİ RİSK ANALİZİ METOT SEÇİMİ

ART Tool (Assessment of Repetitive Tasks Tool) ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

Tekrarlanan Görevlerin Değerlendirilmesi (ART) aracı, üst uzuvların (kollar ve eller) tekrarlayan hareketini gerektiren görevleri risk değerlendirmesi yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Üst Ekstremite Bozukluklarının (ULD'ler) gelişimine katkıda bulunan tekrarlayan çalışmalarda bazı yaygın risk faktörlerini değerlendirmenize yardımcı olur.

ART aracı, tekrarlayan işlerin tasarımı, değerlendirilmesi, yönetimi ve teftişinden sorumlu kişiler için tasarlanmıştır.

Tekrarlayan görevler genellikle montaj, üretim, işleme, paketleme, paketleme ve tasnif işlerinin yanı sıra el aletlerinin düzenli kullanımını içeren işlerde bulunur.

ART, Ekran Ekipmanı (DSE) değerlendirmeleri için tasarlanmamıştır.

ART Aracını neden kullanmalısınız?

ART aracı, aşağıdakilere yardımcı olan bir yöntemdir:

ART nasıl çalışır?

ART aracı, on iki faktörün risk düzeyini belirtmek için sayısal bir puan ve bir trafik ışığı yaklaşımı kullanır. Bu faktörler dört aşamada gruplandırılmıştır:

ERGONOMİ UZMAN EKİBİNİN ERGONOMİ RİSK ANALİZİ METOTLARI  KONUSUNDA UYGULAMALI EĞİTİMİ:

Eğitim süresi 2-3 gün, Katılımcı Sayısı 10-15 kişi

Ofis Ergonomisi Eğitimi,

Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi,

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Metodu, Rula

REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu,

Office Ergonomics Checklist ,

ROSA (Rapid Offfice Strain Assessment ),

NIOSH Lifting Equation Calculator,

Quick Exposure Check (Hızlı Maruziyet Değerlendirme)

OCRA Ergonomi Risk Analizi , Mesleki Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (Occupational Repetitive Actions Index)

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik. Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi