HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD) ÖLÇEĞİ İLE ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD: Quick Exposure Check)

Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD)

HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ gözlemci ve çalışan tarafından birlikte yapılan bir ergonomi risk değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemin çalışan tarafından değerlendirilen bir bölümünün de olması güçlü tarafıdır.

Ölçek iki bölümden oluşur. Gözlemciye ait bölümünde çalışma sırasında bel, omuz/kol, el bileği/el ve boyunda postür ve hareketleri değerlendiren 18 madde bulunur.

Hem çalışan, hem de değerlendiren gözlemci için soruların yer aldığı ve bu sorulara verilen cevaplar sonucunda Maruziyet skorlarının hesaplandığı bir ergonomi risk değerlendirme yöntemidir.

Yöntem, elle kaldırma görevlerinin yapıldığı birçok işe rahatça uygulanabilmektedir.

Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi ergonomi risk analizi için deneyim gerekmez.Öğrenilmesi kolay ve kullanımı hızlıdır. İşyerindeki bir çok risk faktörünün etkileşimi ve birleşimi dikkate alınan İyi bir duyarlılık ve güvenilirlik seviyesine sahiptir .

Temelde statik ve dinamik duruş olarak iki yönde değer üretmektedir.

Hızlı maruziyet değerlendirmesi sonucunda bir şirketteki görev bazlı ergonomik risklerin önem derecesine göre sıralanması mümkün olacaktır. Hızlı maruziyet Değerlendirmesi sayesinde hangi görev ve hangi bölümden ergonomik düzeltme operasyonuna başlamamız gerektiğine karar verebiliriz.

Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi yöntemi ile yapılan ergonomi risk değerlendirmesi sonucunda yapılan görevlerin vücut bölgelerimiz üzerindeki maruziyet derecelerini de sayısal olarak görmek mümkün olacaktır.

İşletmenizin tamamını Tokgöz Ergonomi Danışmanlarına Hızlı Maruziyet yöntemiyle ergonomi risk değerlendirmesi yaptırabilirsiniz.

İşletmenizdeki çalışanlarınız ile bir günlük eğitim ile İşletmenizin tamamını Hızlı Maruziyet yöntemiyle kendi çalışanlarınızla ergonomi risk değerlendirmesi yaptırabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi