OCRA (OCCUPATIONAL REPETETİV ACTİON INDEX) METODU

OCRA Ergonomi Risk Analizi , Mesleki Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (Occupational Repetitive Actions Index) Metodu ile Ergonomi Risk Analizi ve Eğitimi

OCRA yöntemi montaj hattında ergonomik risk faktörlerinin analizi için uygun olan tek yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.

OCRA indeksi hesaplanırken istasyonda birden fazla iş yapılıyorsa, bu işler için ayrı-ayrı indeks hesaplanmaz, tüm
istasyon için tek bir OCRA değeri hesaplanır. işlerin birbirleri üzerindeki kümülatif etkis göz ardı edilmemiş olur.

OCRA yöntemi kaldırma ve taşımaların yoğun olduğu üretim aşamaları için uygun değildir. otomasyona dayalı malzeme aktarma sistemlerinin kullanıldığı ve operatörlerin belirli bir hızla ilerleyen bir konveyör etrafında
çalıştığı durumlarda kullanılır.

OCRA yönteminde üst vücut hareketlerinin ergonomik incelemesi yapılır. el, bilek, dirsek ve omuz gibi temel üst
vücut elemanlarının çalışma duruşları ve hareketleri OCRA indeksi ile yorumlanmaktadır.

Sıklıkla ve tekrarlanan taşımaların hesaplamasında kullanılan bir ergonomik riskleri hesaplama metodudur.

Vücudun sağ ve sol kısımları için ayrı ayrı hesaplanır.

OCRA indeksi = iş süresince gerçekleşenTeknik hareket sıklığı / Önerilen Sıklık

OCRA literatüründe tekrarlı iş olarak geçen işler, çevrim süresi boyunca tekrarlı olarak yapılan işlerdir.

TEKNİK HAREKETLER :Bir işlemi gerçekleştirmek için yapılan temel manüel hareketlerdir (hareket ettirme, uzanma, alma, kavrama, tutma, bırakma, yürüme, kontrol etme, döndürme, itme, çekme, kesme, başlatma, sonlandırma, boyama, zımparalama, çekiçle çakma vb).

TEKNİK HAREKET SIKLIĞI : Bir dakikada yapılan teknik hareket sayısıdır. Teknik hareket sıklığı ve önerilen sıklık değerleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır:

Teknik hareket sıklığı = Bir çevrimdeki teknik hareket sayısı*60/çevrim süresi  
Önerilen sıklık = SS*P*T*K*ERF*(DP*TİS)  

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgozgroup.com