KURUMLARDA ETKİLİ LİDERLİK ÖĞRETİLERİ

TAKIM ÇALIŞMASI

Örgütlerde Takımların Oluşturulmasına İlişkin Nedenler :

- Dış çevrede yaşanan hızlı gelişmelerin ışığında ortaya çıkan yeni bilgi alanlarının takım bilgi ve becerisini gerektirmesi
- Takım sinerjisinin takımı tek tek bireylerden daha güçlü yapması
- Örgütsel verimliliğin arttırılması
- Üretim ve Kalite artışının sağlanması
- İş mükemmelliği anlayışına ulaşılması
- Çalışanların motivasyonlarının arttırılması
- Çalışanlara birlikte ve özerk çalışma anlayışının kazandırılması
- Örgüt gerçeğine uygun etkili fikirlerin üretilmesi
- Bireylerin bağlılık duygularının gelişimine katkıda bulunması
- İş tatmininin ve örgütsel bağlılık duygularının gelişmesinin sağlanması
- Esnek ve yalın örgüt yapısının oluşturulması

Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri :

- Çalışanların liderlik ve yaratıcılık yeteneklerinin ortaya çıkması konusunda teşvik edilmeleri
- Kararların kalitesinin arttırılması ve problem çözümlemenin kolaylaştırılması
- Örgütsel amaç ve hedeflere olan bağlılığın arttırılması

Çağdaş Takımların Temel Özellikleri:

-Ortak Amaç ve Vizyona sahip olmak
-Sağlıklı İletişimin Oluşturulması

Sağlıklı Bir Çatışma Alanı ve Yaratıcılık :

-Takımsal Yetkilendirme
-Takıma Ait Olma Duygusu
-Ortak Sorumluluğun Paylaşılması
-Takıma Bağlılık
-Bireysel Gelişimin Desteklenmesi

Örgütlerde Takım Çeşitleri :

-Problem Çözme Takımları
-Çapraz Fonksiyonlu Takımlar
-Kendi Kendini Yöneten Takımlar
-Sanal Takımlar

Takım Çalışmalarının Başarısında Örgütsel Etkinlik Faktörleri :

- Örgütsel Destek
- Süreçlere Odaklanmak
- Görevlerin Yeniden Tanımlanması
- Sürekli Öğrenme
- Sistemlerin Yeniden Düzenlenmesi

Takım Başarısının Sağlanmasında Temel Stratejiler :

-İş Hedeflerini Belirlemek
-Hızlı Çözümler Üretmek
-İç Uzmanlık Oluşturmak
-Bütünleşik Çözümler Kullanmak

Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri

-Örgütsel Başarı ve Liderlik
-Liderlerin genel özellikleri

Etkili Takım Liderinin Temel Nitelikleri:

-Yüksek Performans Kültürü Yaratmak
-Değişimi Etkili Yönetmek
-Paylaşımcı Bir Vizyona Sahip olma
-Amir Yönetici Yerine Antrenör Lider Rolü Üstlenme
-İşe Bağlılığı Gerçekleştirme
-İletişim Sürecinin Etkili Yönetimi
-Güven Duygusunu Harekete Geçirme
-Etkili Takım Bilgi Yönetimi

Lider Yöneticinin Özellikleri

Liderler, çalışanlarıyla arasındaki statü engelini en aza indirmeyi basşanlardır.
Etkili lider, davranış tarzı ile gruptan birisi gibi algılanan aynı zamanda tüm grup üyelerinin kendilerini grup içerisinde lider kadar rahat hissetmelerine yardımcı olan bir örgütsel ortamı yaratabilen kişidir.
Liderlik çoğu kez insanların içinde bulunduğu şartlar ve zaman süreci tarafından biçimlendirilen bir süreçtir.
Liderlik içinde bulunduğunuz sahneye göre değişme özelliği göstermektedir.
Liderlik bireylerin ortaklaşa yaratılan vizyon çerçevesinde bir araya gelerek, istekli ve coşkulu bir şekilde ortak amaçları benimsemesini ve gerçekleştirilmesi sağlayan enerjik bir süreç" olarak açıklanabilir.
Liderlik, ilişkinin ve lider ile izleyiciler arasındaki karşılıklı etkileşimin kalitesiyle ilgili bir süreçtir.
Liderlik bağlı kişileri onları etkileme ve yönlendirme sorunudur.
Lider kendisini izleyenlerin kendisine yaptığı etkiden daha fazlasını onlara yapabilen kişidir.Belirli ortak amaçların gerçekleştirilmesi için örgütler açısından liderlik son derece önemlidir.
liderlik, birey ve grupların davranışı ve performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
Grup çabalarının yöneldiği amaçlar, lider tarafından benimsenen veya istenen hedeflerdir.
Lider değişimin kurumsallaşması noktasında örgütün tüm süreçlerinde yeni bir kurumsal kimliğin kazanılmasını sağlayacak yaklaşım, tutum, anlayış, değer ve davranışların yerleşmesini temin etmede önemli görevlere sahiptir .
Bugünün dünyasını şekillendirmede yarının dünyasını düşleyebilme yeteneğine sahip liderlerin önemli bir yeri olacaktır.
İyi liderler, güç ve katılım konusunda derin bir kavrayış gücüne sahiptirler.
Liderler etkilerinin ünvanlarından gelmediğinin, sıkı çalışmayla ve başkalarının saygısıyla hak edildiğinin farkındadırlar.
Yetkinin paylaşıldıkça ve verildikçe arttığını ve her insanın gerçek bir fark yaratabileceğini bilirler.
Liderler takım anlayışına dayalı ve katılımı esas alan bir kültür yaratmayı başardıklarında çalışanlar işletmenin olgun birer partneri haline gelirler.
Amaç Örgütsel gurura sahip, sürekli gelişmeye adanmış bir işletme kültürünün yaratılmış olmasıdır.
Örgütlerde takım yöneticilerinin genel başarı düzeyleri çalışma takımına uygulayacakları liderliğin kalitesine bağlıdır.
İyi bir liderlik bütün takımın çalışmalarını verimli ve etkin hale getirir.
Liderlik sürecinde liderlerden, takım üyelerinin işlerinden memnun oldukları, işlerini iyi yapmanın gayreti içinde oldukları ve karşılıklı güvenin olduğu bir ortam yaratmaları beklenmektedir.
Takım liderleri, takım programını desteklerken tüm sorumluluğu almak için üst yönetimi tanımaya ve onlarla
çalışmaya gerek duyar.
Takım üyelerinin, kendilerine sağlanan kaynak ve desteğin kullanımını maksimumda gerçekleştirme
sorumluluğuna sahip olduklarının farkına varmasını sağlamalıdır.
Lider kişi, takımla üst yönetim arasında bağlantıyı sağlamalı, takım üyesinin gelişmesi için adil ve destekleyici bir tutum sergilemelidir.
Lider takım üyelerince, kesin kararlar alabilen, üst yönetimle çalışabilen ve ihtiyaç duyulduğunda takıma yön verebilen biri olarak algılanmalıdır.
Takım lideri, takım başarılarına katkıda bulunacak bir anlayış ve kabul edilmiş prensipler geliştirilmesine yardımcı olarak liderlik sağlayabilmelidir.
Takım içerisinde uygulanması için örneklere, başarıyı değerlendirmek için kriterlere, performansın kalitesine karar vermek için standartlara ve takımın başarısını takdir etmek için tanımlanmış ödüllendirme sistemlerine yer verilmelidir.

Liderlerin genel özellikleri:

1. İnsan sevgisine sahiptir.
2. İnsanlar arasındaki ilişkileri yönetebilme becerisine sahiptir.
3. Kendine olan inancı ve güvenini kaybetmeyen kimsedir.
4. İş tutkunudur.
5. Bir vizyoner olarak yön tayin eder.
6. Demokratik kültürün ve katılımcı yönetimin geliştirilmesine önem verir.
7. Değişimin aktörüdür.
8. Çalışanlarının başarılarından mutluluk duyar.
9. Mesajın sahibidir.
10. Örgütte heyecan ve adanmışlık duygusunu yaratan kimsedir.
11. Yalnızca insanları değil, aynı zamanda bilgiyi yönetmeyi bilen kimselerdir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ofis Telefonu: 0 (232) 503 08 51 - 0 (232) 441 33 42

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR TÜRKİYE

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.lejyonella.com l www.sebiltemizligi.org l www.ergonomiriskanalizi.com l www.izmirklimamontaj.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgozgroup.com