İŞYERİNDE PSİKOSOYAL RİSKLER

Psikosoyal Risklerin Analizi

Psikososyal Risk Etmenleri :

Psikososyal tehlike, iş tasarımının,örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik,toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır.
İşin gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle işçinin işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur.

stres nedir?
Stres; Günlük yaşamda karşılaşılan olayların, insan ilişkilerindeki baskının sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma
durumu olarak tarif edilebilir.
İşin strese yol açan özellikleri, işin yapıldığı koşullar ve iş çevresi ile işin içeriği olarak iki ana bölümde incelenmektedir.

Stresin Kişiye Etkileri :
Fiziksel sonuçlar
Kalp atışlarının artması, çarpıntı, ateş basması, baş dönmesi, nefes darlığı, boğazda yutkunma güçlüğü, titreme,
baş ağrısı, mide ve kaslarda gerginlik, hazımsızlık, yorgunluk, göğüs ağrısı, hiper tansiyon, cinsel iktidarsızlık, şeker
hastalığı, egzama, sedef hastalıkları, saç ve kıl dökülmesi kireçlenme, migren ve kronik baş ağrıları.
Davranışsal sonuçlar
Çeşitli araştırmalara göre iş stresiyle sigara ve çay, kahve tüketiminin artması, madde bağımlılığı, uyku bozuklukları işe devamsızlık gibi davranışsal sorunlar arasında ilişki vardır.
* Stresin işe olan Etkileri :
.Performans Düşüklüğü
.Çalışan Devir Hızı (turnover)
.İşe Devamsızlık (absenteeism)
.Yabancılaşma
.Çatışma

A-İşin yapıldığı koşullar
1.1. Örgütsel kültür ve işlev
1.2. Örgütteki rol
 Rol belirsizliği,
 Rol çatışması,
 Rol yetersizliği,
 Kişilerle ilgili sorumluluk.
1.3. Kariyer gelişimi
 İş güvencesizliği ve düşük ücret,
 Statü uyuşmazlığı.
1.4. Karar serbestisi ve denetim
1.5. İşte kişiler arası ilişkiler
 İşte şiddet,
 Taciz (mobbing).
1.6. İş - Ev çatışması
 İş ve aile,
 Boş zaman yetersizliği,
 Değişim.

B-İşin içeriği ve iş çevresi
2.1. İş çevresi ve teçhizatı
 Nem,
 Sıcaklık,
 Aydınlatma,
 Titreşim,
 Gürültü,
 Toz,
 Temizlik ve bakım,
 Kişisel koruyucu donanım (KKD).
2.2. Görev tasarımı
 Yarı vasıflı-vasıfsız çalışma,
 Belirsizlik.
2.3. İş yükü ve iş hızı
 İş yükü,
 İş hızı ve zaman darlığı.
2.4. Çalışma saatleri
 Vardiyalı çalışma,
 Uzun süreli çalışma.

Mobing

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ofis Telefonu: 0 (232) 503 08 51 - 0 (232) 441 33 42

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR TÜRKİYE

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.lejyonella.com l www.sebiltemizligi.org l www.ergonomiriskanalizi.com l www.izmirklimamontaj.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgozgroup.com