İŞYERİNDE YÜKSEK MOTİVASYON

İşletmelerde Yüksek Motivasyon

MOTİVASYON ARAÇLARI
Yönetsel ve Organizasyonel araçlar
Psiko-sosyal araçlar
Ekonomik araçlar

İŞLETMELERDE MOTİVASYON
Motivasyon tanımı

Motivasyon Teoriler:

KAPSAM TEORİLERİ

Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi
Herzberg Modeli
Başarı güdüsü kuramı
Locke’ nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı

SÜREÇ TEORİLERİ

Davranış şartlandırması yaklaşımı
Bekleyiş teorileri
Amaç teorisi
Eşitlik teorisi

Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler :

Performansın tanımlanması
Performansı kolaylaştırmak
Performansı teşvik etmek
İş planlaması

Motivasyon Araçları

 Etken iletişim
Takdir etme
Yükselme olanakları
İş güvenliği
Yeterli ve adil ücret sistemi
Kararlara katılım
Sorumluluk verme
Yapılmaya değer bir iş olduğuna inandırma
İşin ilginçleştirilmesi
Kişisel güç ve etki sahibi olma
Kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme olanakları
Eğitim olanakları
Örgüt politikasının açıklığı
Örgüt içi birimler arasındaki uyum
Birimin kendine yeterliliği
Çalışanlar arasındaki iyi arkadaş ilişkileri
Yeni işe başlayanlara gösterilen ilgi
Kişiliğe saygı
Konut ve ulaşım olanakları
Uygun çevresel koşullar

Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi
İç Motivasyon…
Motivasyon Güçleri
Motivasyon Özellikleri
Motivasyonun Yararları
Kendini Motive Etmenin Yolu
Yöneticinizi Motive Etmek
Müşterilerinizi Motive Etmek
Çalışanınızı Motive Etmek
Motivasyon Örnekleri

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ofis Telefonu: 0 (232) 503 08 51 - 0 (232) 441 33 42

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR TÜRKİYE

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.lejyonella.com l www.sebiltemizligi.org l www.ergonomiriskanalizi.com l www.izmirklimamontaj.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgozgroup.com