ERGONOMİ RİSK ANALİZİ ve ERGONOMİ TAKIMI EĞİTİMLERİ

Endüstriyel Ergonomi RİSK ANALİZİ- ÜRETİM İSTASYONLARI ERGONOMİSİ RİSK ANALİZİ

Öncelikle, Üretim İstasyonlarında Çalışmalarda Ergonomi Eğitimi verilecektir.
Anket yöntemiyle memnuniyet analizi yapılacaktır. Üretimde çalışan personel kamera kaydı ve fotoğraf çekimleri eşliğinde Risk Analizi yapılacaktır. Üretim İstasyonlarında Çalışmalarda Ergonomi Risk Analizi Raporu hazırlanarak teslim edilir.
Eğitime katılan personele eğitim sertifikası düzenlenir.

Amacı: Üretim İstasyonlarında Ergonomi Risk Analizi ile ergonomik işyeri koşullarının değerlendirilerek mesleki hastalık veya işle ilgili hastalık gelişmesinin önüne geçmek.

Endüstriyel Ergonomisi Risk Analizini gerçekleştirirken kullandığımı metodoloji ve yönetmelikler:
* RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Metodu, Rula
* REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu,
* Office Ergonomics Checklist ,
* ROSA (Rapid Offfice Strain Assessment ),
* NIOSH Lifting Equation Calculator,
* Quick Exposure Check (Hızlı Maruziyet Değerlendirme)
* İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
* Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,
* Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik. Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

Ayrıca işletme İşyeri hekimi kayıtları, ramak kala olay kayıtları ve iş kazası kayıtları da Risk Analizimize kaynak teşkil edecektir.

Konu Başlıkları:
Çalışma ortamı yerleşimi ,
Temel Ergonomi bilgisi, Ergonominin tanımı,
Bel sağlığı eğitiminin amacı ve hedefleri,
Baş ve üst beden eğilmesi limitleri ve Omurganın döndürülmesi limitleri,
Nötr olmayan pozisyonlar ve tekrarlı iş , Hareket,
Bel bölgesi hastalıkları, İşe bağlı sağlık sorunları, Zedelenmeler ve sebepleri,
Bel bölgesinin anatomisi ve Günlük hayatta bele binen yük , ,Yükle aramızdaki mesafe,
Yüke yaklaşmak, Yükü kaldırmak,Yükü taşımak, İtme ve çekme, Yükü indirmek, Duruş,Oturuş,Ayakta duruş,
El-kol duruşları ve tekrarlı aktivite, Çalışma Koşulları (sıcaklık,Nem,Havalandırma,renk,aydınlatma,Gürültü ve tirteşim,Güvenlik, İş araları,Kazaların sebepleri) ,Çalışma ortamı ve ev egzersizleri, Göz Egzersizleri, Sağlıklı yaşam önerileri vb konular ofis ergonomisi ve ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonominin temelini oluşturmaktadır.

Endüstriyel Ergonomi , Ofis ergonomisi Eğitim ve Risk Analizi Referanslarımızdan Bazıları:


Pepsico Adana Fabrikası

SunChemical Mürekkep A.Ş (İzmir Çiğli Fabrikası) 
SunChemical Mürekkep A.Ş
(Gebze Fabrikası)
SunChemical Mürekkep A.Ş (Aliağa Fabrikası)


Frito Lay  Fabrikası (Tarsus Mersin)
ZegnaTekstil
Ermenegildo Zegna Tekstil - Ismaco Serbest Bölge Fabrikası (Tuzla İstanbul )

NG Kütahya Seramik Fabrikası

Çanakcılar Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Gökçebey - ZONGULDAK)

OFİS ERGONOMİSİ ve EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

Öncelikle, Ofis Ergonomisi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İsg Eğitimi verilecektir. Anket yöntemiyle memnuniyet analizi yapılacaktır. Ofis ve üretim sahasında ekranlı araçlarla çalışan personel kamera kaydı ve fotoğraf çekimleri eşliğinde Risk Analizi yapılacaktır. Ofis Ergonomisi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Ergonomi Risk Analizi Raporu hazırlanarak teslim edilir.
Eğitime katılan personele eğitim sertifikası düzenlenir.

Amacı: Ofisler ve Ekranlı Araçlarla Çalışamalarda Ergonomi Risk Analizi ile ergonomik işyeri koşullarının değerlendirilerek mesleki hastalık veya işle ilgili hastalık gelişmesinin önüne geçmek.

Ofis Ergonomisi Risk Analizini gerçekleştirirken kullanılan metodoloji ve yönetmelikler:
* RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Metodu, Rula
* REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu,
* Office Ergonomics Checklist ,
* ROSA (Rapid Offfice Strain Assessment ),
* NIOSH Lifting Equation Calculator,
* Quick Exposure Check (Hızlı Maruziyet Değerlendirme)
* İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
* Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,
* Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik. Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

Ayrıca işletme İşyeri hekimi kayıtları, ramak kala olay kayıtları ve iş kazası kayıtları da Risk Analizimize kaynak teşkil edecektir.

Konu Başlıkları:
Çalışma ortamı yerleşimi ,
Bilgisayar, Klavye ve Fare yerleşimleri ,
Destekler (Ayak desteği,El bileği desteği, Klavye desteği, Maus desteği, Kol desteği, Sırt desteği) ,
Çalışma koltuğu,

Koltukta oturma,
Bilgisayar ile aramızdaki mesafede ve ekran yüksekliği,
Temel Ergonomi bilgisi, Ergonominin tanımı,
Bel sağlığı eğitiminin amacı ve hedefleri,
Baş ve üst beden eğilmesi limitleri ve Omurganın döndürülmesi limitleri,
Nötr olmayan pozisyonlar ve tekrarlı iş , Hareket,
Bel bölgesi hastalıkları, İşe bağlı sağlık sorunları, Zedelenmeler ve sebepleri,
Bel bölgesinin anatomisi ve Günlük hayatta bele binen yük , ,Yükle aramızdaki mesafe,
Yüke yaklaşmak, Yükü kaldırmak,Yükü taşımak, İtme ve çekme, Yükü indirmek, Duruş,Oturuş,Ayakta duruş,
El-kol duruşları ve tekrarlı aktivite, Çalışma Koşulları (sıcaklık,Nem,Havalandırma,renk,aydınlatma,Gürültü ve tirteşim,Güvenlik, İş araları,Kazaların sebepleri) ,Çalışma ortamı ve ev egzersizleri, Göz Egzersizleri, Sağlıklı yaşam önerileri vb konular ofis ergonomisi ve ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonominin temelini oluşturmaktadır.

Ergonomi Risk Analizi Önemli web Linkleri

Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması ... - ÇSGB
https://www.csgb.gov.tr/media/1952/elifatasoymert.pdf
Ergonomi Risk Analizi Metodojileri

http://www.tokgozgroup.com/ergonomi_risk_analizi.html

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ. REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE. ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/102.pdf
Ergonomi risk analizleri yazılımlaştırılması ergonomi - DergiPark
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/195447
Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi - DergiPark
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/338650
Mesleki Kas İskelet Sitemi Hastalıklarının Önlenmesinde Ergonomik
http://www.hisam.hacettepe.edu.tr/ismeslekhastaliklari/44_Murat_Can_Ocaktan_Ergonomi.pdf
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ.pdf
http://www.tyih.gov.tr/Eklenti/2692,ergonomik-risk-etmenleripdf.pdf?0
ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin çok ölçütlü karar verme ...
http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/File.php?Doc_ID=9597
Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk ... - Akro Engineering
http://akroengineering.com/files/TechnicalPapers/uMEDErgonomy_REBARULA_MAKALE_ErolC.pdf
uygulamalı ergonomik risk etkenleri değerlendirme ve hızlı ... - MMO
https://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/05e7d136f1302e1_ek.pdf
MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ İNCELENMESİ:
http://casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/39/dosya-39-6335.pdf
Elle taşıma işleri ve Ergonomik risk değerlendirme - BUSİAD
http://www.busiad.org.tr/admin/Files/My%20Documents/File/Dr.M.%20Tamer%20Susmus%201.pdf
Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
https://www.isgturkiye.com/konu/ergonomik-risk-de%C4%9Ferlendirme-y%C3%B6ntemlerinin-kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1.5445/
Ergonomi - MESS
http://www.mess.org.tr/media/filer_public/52/03/52031e1b-5ee8-429b-ac1d-c96d23b9fc74/arcelik.pdf
inşaat sektöründe çalışan duruşlarının reba ve owas yöntemleri ile ...
http://iohsc2017.org/upload/117b85883.pdf
108-YLT Cansu NEŞELİ 2016.pdf - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11469/594/108-YLT%20Cansu%20NE%C5%9EEL%C4%B0%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ofislerde İSG
http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG14-ofislerde_isg.pdf
Ergonomi Eğitimi Sunumu - BURSA-Osmangazi (Mesleki Eğitim ...
http://www.omem.web.tr/Download/Ders%20Sunular%C4%B1/Ergonomi
%20E%C4%9Fitim/Ergonomi%20E%C4%9Fitimi%20Sunumu.Ppt

Bir transformatör işletmesinde montaj ünitesinin ergonomik analizi ...
http://www.saujs.sakarya.edu.tr/download/article-file/340731
REBA İLE BİR ÜRETİM HATTINDAKİ İŞ İSTASYONLARININ ..
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sdumuhtas/article/view/5000148136/0
Ergonomik Tasarımın Sağlık Çalışanları ve Hasta ... - JournalAgent
https://www.journalagent.com/shyd/pdfs/SHYD_3_3_174_184.pdf

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ofis Telefonu: 0 (232) 441 33 42 - 0 (232) 503 08 51

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR TÜRKİYE

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.lejyonella.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞ SAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ